A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม แข่งขัน Safety Riding Instructor ครั้งที่ 13
16 Feb 2016

แข่งขัน Safety Riding Instructor ครั้งที่ 13


        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง องเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศครั้งที่ 13 ประจำปี 2016 งานจัดขข้น วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 242 คน ( ครูฝึกชาย 87 ครูฝึก Bigbike 16 ครูฝึกหญิง 13 ครูอาจารย์ 47 นักศึกษาชาย 42 นักศึกษาหญิง 37)

        นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand ก็คือการพัฒนาทักษะความสามารถของครูฝึกขับขี่ปลอดภัย เพราะครูฝึกฯที่เก่งจะถ่ายทอดความความรู้ให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้ามารับการอบรมได้ดีกว่า ทำให้ผู้ใช้รู้จักการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นแล้ว ครูฝึกฯจึงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สิ่งนี้ได้กลายเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันระหว่างครูฝึกฯด้วยกันเอง โดยเอ.พี. ฮอนด้าได้ทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 13 ในปีนี้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านผู้จำหน่ายฯทั่วประเทศที่ส่งครูฝึกฯในสังกัดมาร่วมแข่งขันทุกครั้ง อีกทั้งยังมีครูฝึกฯจากสอศ. ที่ต้องการพัฒนาฝีมือเข้ามาร่วมอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งหมดนี้เป็นเพราะทุกฝ่ายต่างก็มีเป้าหมายร่วมเดียวกัน นั่นคือการปลูกจิตสำนึกและทักษะให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในเมืองไทย”


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ