A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม Safety For Kids กับ การจราจรบนท้องถนน
21 Jul 2016

Safety For Kids กับ การจราจรบนท้องถนน


บ.ฮอนด้าสมุทปราการ จก.ร่วมกับ โรงเรียนพร้านีลวัชระจัดโครงการในหัวข้อการจราจรบนท้องถนน ให้กั้บนักเรียนชั้นปฐมวัยอนุบาล1-2 การทำโครงการจราจรบนท้องถนนนี้ ได้เน้นการเรียนรู้สัญญาณไฟจราจร สัญลักษณ์ป้ายจราจร เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณสนามกีฬาเอกนกประสงค์ ณโรงเรียนพร้านีลวัชระ


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ