A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม แข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 12
30 Jan 2015

แข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 12


วันที่ 30 มกราคม 2558 ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 12 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะของวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของ Honda Safety Riding จากที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก และ ในปีนี้ ครบรอบ 25 ปี Honda Safety Thailand โดยมีครูฝึกขับขี่ปลอดภัย จากร้านผู้จำหน่ายฮอนด้า(125) หน่วยงานราชการ (58) นักศึกษาจากอาชีวศึก (120) เข้าร่วมการแข่งขันรวม 303 คน


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ