A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนเทคนิคสิชล
3 Apr 2014

เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนเทคนิคสิชล


วันที่ 3 เมษายน 2557 พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์ รองผู้บังคับการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน และรับมอบรถจักรยานยนต์ สื่อการเรียนการสอน โครงการ Honda One Dealer One School โดย บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ หจก.สหายยนต์สิชล ได้มอบรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คันพร้อมสื่อการเรียนการสอนและสนามศูนย์เรียนรู้ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสิชลเป็นมูลค่ารวม 208,930 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

และในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสิชลได้พิธีปลุกเสกและสมโภช พระวิษณุกรรม และ พิธีปลุกเสกหมวกกันน็อคมีทั้งพิธี พราหมณ์ พุทธ และมุสลิมนำมามอบให้นักเรียนและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จำนวน กว่า 1,000 ใบ พร้อมทั้งมีขบวนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
14 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ผอ.ประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานเปิดงาน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน