A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 6 จ.เพรชรบุรี
26 Jul 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 6 จ.เพรชรบุรี


วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ผอ.ครองศักดิ์ แย้มประยูร ปราธานอาชีวศึกษา จ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่4 สนามที่ 6 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครการต่อเนื่องจาก “One Dealer One School” โดยในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 7 สถาบัน มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 108 คน ชาย 70 คน และ หญิง 38 คน

ผลการแข่งขันประเภทหญิง
1.นางสาวธิติยา ธรรมธวัช วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
2.นางสาวธยานี หุ่นเก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
3.นางสาวประภาภรณ์ ป้อมสิงห์ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
4.นางสาวมณีรัตน์ ทิมฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
5.นางสาวกฤติพร หนูพราย วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล

ผลการแข่งขันประเภทชาย
1.นายจิรายุส ชาติรุ่ง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
2.นายวรุฒ เล็กเจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
3.นายศุภชัย เยาวพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล
4.นายยงเกียรติ เนตร์สีเงิน วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล
5.นายปิติพล เขี้ยวแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ