A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 5 จ.อุดรธานี
19 Jul 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 5 จ.อุดรธานี


วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผอ.สำนักควารมร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” มอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย และการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่4 สนามที่ 5 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยการอาชีพหนองหานซึ่งเป็นโครการต่อเนื่องจากโครงการ “One Dealer One School”

โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน บ.รุ่งเรืองอินเตอร์ ( 2008 ) จก. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ครูฝึกและอุปกรณ์ในการแข่งในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 11 สถาบัน มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 125 คน ชาย 100 คน และ หญิง 25 คน

ผลการแข่งขันประเภทชาย
1.นายอภิสิทธิ์ เพียปาก วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
2.นายประจิตร โคตรสีนี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
3.นายอภิสิทธิ์ เวียงผดุง วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
4.นายจตุภัทร ขันตีคำ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
5.นายภูวดล เวกสูงเนิน วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ผลการแข่งขันประเภทหญิง
1.นางสาวทิพย์เกษร สุทธิวรรณา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
2.นางสาวนุชนาฏ พลเยี่ยม วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
3.นางสาวแพรพลอย นรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
4.นางสาวปัทมาวดี สมสนุก วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
5.นางสาวสุวัจณี แขนง วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ