A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 จ.ขอนแก่น
5 Jul 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 จ.ขอนแก่น


วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ดร.อกนิฐ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” มอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย และการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่4 สนามที่ 4 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองซึ่งเป็นโครการต่อเนื่องจากโครงการ “One Dealer One School”
โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน บ.พรพิวัฒน์ยานยนต์ขอนแก่น จก. และ บ.ห้างโอวเปงฮง จก. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ครูฝึกและอุปกรณ์ในการแข่งในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 11 สถาบัน มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 127 คน ชาย 90 คน และ หญิง 37 คน

ผลการแข่งขันประเภทหญิง
1.นางสาวอทิตยา คำมา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
2.นางสาวเจษสุดาพร ลาดซุย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
3.นางสาวจุฑาธิติ กิจพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
4.นางสาวยุภาวดี พุ่มศรี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
5.นางสาววนิดา หล่าบรรเทา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ผลการแข่งขันประเภทชาย
1.นายจิราวัฒน์ ประภาศรี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
2.นายกิจวัตร ณะวงวิเศษ วิทยาลัย การอาชีพบ้านไผ่
3.นายจิรสิน พรมไพร วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
4.นายศุภกิจ รัตนแสง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
5.นายนพกร แสนโคก วิทยาลัยการอาชีพกระนวน


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ