A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์


วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 4 สนามที่ 3Honda Student Safety Riding Skill Contest สนามที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครการต่อเนื่องจากโครงการ “One Dealer One School”

โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน จาก หจก.ศรีสยามหล่มสัก ได้ส่งเจ้าหน้าที่ครูฝึกมา และอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 9 สถาบัน 1.วิทยาลัยเทีคนิคเพชรบูรณ์ 2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 3.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูร์ 4.วิทยาลัยการอาชีพวีเชียรบุรี 5.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 6.วิทยาลัยเทคนิคเลย 7.วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 8.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 9.วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 128 คน ชาย 81 คน และ หญิง 27 คน

ผลการแข่งขันประเภทหญิง
1.นางสาวณัฐภัทร โสภา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2.นางสาวจิราวรรณ สิงห์สถิตย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
.นางสาวสุภาพร คำมา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
4.นางสาวศิริรัตน์ ถาวร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
5.นางสาวพิมลรัตน์ ตุลสุข วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ผลการแข่งขันประเภทชาย
1.นายสมชาย โคตรโนนกอก วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
2. นายวรพล เชื้อบุญมี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
3. นายอดิศร ขิงโพธิ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
4. นายณัฐพล น้อยลง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 2
5. นายณัฐพล โพธิ์อุไร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 จ.ขอนแก่น
5 Jul 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 จ.ขอนแก่น

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน