A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช


วันที่ 21 มิถุนายน 2557ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” การมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย ให้กับวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 4 Honda Student Safety Riding Skill Contest สนามที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครการต่อเนื่องจากโครงการ “One Dealer One School”

โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน จาก บริษัท ฮอนด้าศรีนคร จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ครูฝึกมาช่วยงาน มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 10 สถาบัน มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 135 คน ชาย 84 คน และ หญิง 51 คน

ผลการแข่งขันประเภทหญิง
1.นางสาวชลิดา มณีโชติ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
2.นางสาวธิดารัก แก้วเกตุ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
3.นางสาภาชิณี เภรีมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
4.นางสาวอรทัย ไชโย วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
5.นางสาวกมลวรรณ ถาวรวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ผลการแข่งขันประเภทชาย
1.นายพงษ์เทพ อมศิริ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
2.นายเฉลิมเกียรติ ลิขิตกาญจน์ ยการอาชีพนครศรีธรรมราช
3.นายธีรวุฒิ เถื่อนจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
4.นายชาญณรงค์ เพชรรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรมการต่อเรือ
5.นายอภิวิชญ์ ประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 จ.ขอนแก่น
5 Jul 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 จ.ขอนแก่น

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน