A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
14 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี


วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ผอ.ประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานเปิดงาน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 ปี สนามที่ 1 ปี 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ศุภกิตติ์มอเตอร์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครการ “One Dealer One School” ได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 6 สถาบัน 1.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2 3.วิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานี 4.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 5.วิทยาลัยสารพัดช่าวสุราษฎร์ธานี 6. วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ผลการแข่งขันประเภทชาย
1. นายอุเทน แก้วรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
2. นายจักรพันธ์ ปิยนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2
3. นายอัษฎา อินทร์ชู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
4. นายธีรศักดิ์ ยะโส วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
5. นายกิติพงศ์ ศรีพิบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2

ผลการแข่งขันประเภทหญิง
1. นางสาวปัทมา เป็ดสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2
2. นางสาวประภัสร พิมโพธิ์เมือง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2
3. นางสาวประกายดาว ณ นคร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2
4. นางสาวสุพรรณวดี ชินวงค์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
5. นางสาวณัฐนิชา สุมน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี


Related News

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ