A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม
ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยสายเลือดไทยจากฮอนด้าประกาศศักดากวาดแชมป์ถึงญี่ปุ่น
27 Oct 2016

ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยสายเลือดไทยจากฮอนด้าประกาศศักดากวาดแชมป์ถึงญี่ปุ่น

Master Instructor รุ่นที่ 6
26 Sep 2016

Master Instructor รุ่นที่ 6

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม
19 Sep 2016

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิทลัยการอาชีพตรัง
16 Sep 2016

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิทลัยการอาชีพตรัง

Master Instructor รุ่นที่5
27 Aug 2016

Master Instructor รุ่นที่5

Safety For Kids กับ การจราจรบนท้องถนน
21 Jul 2016

Safety For Kids กับ การจราจรบนท้องถนน

Master Instructor ครูฝึกต้นแบบรุ่นที่4
12 Jul 2016

Master Instructor ครูฝึกต้นแบบรุ่นที่4

Master Instructor ครูฝึกต้นแบบรุ่นที่3
20 Jun 2016

Master Instructor ครูฝึกต้นแบบรุ่นที่3

Master  Instructor 2
6 Jun 2016

Master Instructor 2

Instructor(ครูฝึก)รุ่นที่5 2559
28 May 2016

Instructor(ครูฝึก)รุ่นที่5 2559

Master  Instructor รุ่น 1
18 May 2016

Master Instructor รุ่น 1

แข่งขัน Safety Riding Instructor ครั้งที่ 13
16 Feb 2016

แข่งขัน Safety Riding Instructor ครั้งที่ 13

เสริมแกร่งครูฝึกขับขี่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้ใช้รถทั่วประเทศ
เอ.พี. ฮอนด้า จัดแข่งขัน Safety Riding Instructor ครั้งที่ 13

ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเพื่อถนนปลอดภัย
20 May 2015

ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

แข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 12
30 Jan 2015

แข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 12

วันที่ 30 มกราคม 2558 ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 7 จ.ราชบุรี
2 Aug 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 7 จ.ราชบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายโกเมศ แสงทองดี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เป็นประธานเปิดงาน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 6 จ.เพรชรบุรี
26 Jul 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 6 จ.เพรชรบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ผอ.ครองศักดิ์ แย้มประยูร ปราธานอาชีวศึกษา จ.เพชรบุรี

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 5 จ.อุดรธานี
19 Jul 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 5 จ.อุดรธานี

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 จ.ขอนแก่น
5 Jul 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 จ.ขอนแก่น

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
28 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 3 จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.สุวัฒน์ชั ศรีสุวัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกาภาคเหนือ

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช
21 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
14 Jun 2014

การแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 สนามที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ผอ.ประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานเปิดงาน

เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนเทคนิคสิชล
3 Apr 2014

เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนเทคนิคสิชล

วันที่ 3 เมษายน 2557 พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์ รองผู้บังคับการจังหวัดนครศรีธรรมราช