A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

มอเตอร์ไซค์... ขับอย่างไร
ให้ปลอดภัยและถูกกฏ

เพราะความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด
มาเรียนรู้วิธีขับขี่อย่างถูกต้อง และเข้าใจในสภาพการขับขี
บนท้องถนนทุกรูปแบบ เพื่อควาปลอดภัยสำหรับตัวคุณเอง

รางวัลแห่งความภูมิใจ รายงานประจำปี

Learn to ride
The best place for you to ride

เราสอนคุณในพื้นที่เปิดกว้างโดยใช้รถจักรยานยนต์ที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณจะมีประโยชน์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและสร้างเข้าใจในสภาพการขับขี่บนท้องถนนทุกรูปแบบ เพื่อความปลอดภัยของคุณบนท้องถนน

Scoop

งานแข่งขันวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 12

งานแข่งขันวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 12

งานแข่งขันวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 12

NEWS Update

ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยสายเลือดไทยจากฮอนด้าประกาศศักดากวาดแชมป์ถึงญี่ปุ่น
27 Oct 2016

ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยสายเลือดไทยจากฮอนด้าประกาศศักดากวาดแชมป์ถึงญี่ปุ่น

Master Instructor รุ่นที่ 6
26 Sep 2016

Master Instructor รุ่นที่ 6

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม
19 Sep 2016

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม