A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

หลักสูตร,ติดต่ออบรม

หน้าแรก หลักสูตร,ติดต่ออบรม
วัตถุประสงค์การเปิดหลักสูตรและจัดอบรม

วัตถุประสงค์การเปิดหลักสูตรและจัดอบรม

1.Pre Riding Course ฝึกขับขี่เบื้องต้น คุณสมบัติ อายุ15 ปีขึ้นไป ขี่รถจักรยานยนต์ได้คล่อง ระยะเวลา ฝึกอบรม 2 วัน มาสมัครด้วยตนเอง เพื่อยืนยันวันเรียน และชำระค่าอบรม ใช้รถของศูนย์ฝึก
2.Pre Riding Course ฝึกขับขี่เบื้องต้น ( รถมีคลัทช์ ) คุณสมบัติ อายุ15 ปีขึ้นไป ขี่รถจักรยานยนต์ได้คล่อง ( รถครอบครัว รถออโต้ ) ระยะเวลา ฝึกอบรม 2 วัน มาสมัครด้วยตนเอง เพื่อยืนยันวัน และชำระค่าอบรม ใช้รถของศูนย์ฝึก
3.License Course สอบใบขับขี่ คุณสมบัติ อายุ 15 ปี สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้แล้ว ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง มาสมัครด้วยตนเอง เพื่อตรวจตาบอดสี สมรรถภาพร่างกาย และชำระค่าอบรม เอกสารที่ใช้ รูปถ่าย 1 นิ่ว 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ใบรับรองแพทย์ 2 ใบ ( นำมาให้วันที่เรียน ) ใช้รถของศูนย์ฝึก
4.Big Bike Course คุณสมบัติ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว สามารถขับขี่รถมีคลัชได้เป็นอย่างดี มาสมัครเรียนด้วยตนเอง เพื่อจองวัน และชำระค่าอบรมใช้รถของตนเอง ท่อไม่ดัง (ฮอนด้าเท่านั้น)กรณีใช้รถของศูนย์ฝึก

300 cc. 2,000 บาท
500 cc. 3,000 บาท
650 cc. 4,000 บาท

2 - 3 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/25
คน
ค่าใช้จ่าย
1,000
บาท

อบรมและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม  2 วัน ตั้งแต่  08.00-17.00 น. 


สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร สำเนาบัตร บปช.1ชุด พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง (ล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริง)


เต็ม

9 - 10 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/25
คน
ค่าใช้จ่าย
1,000
บาท

อบรมและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม  2 วัน ตั้งแต่  08.00-17.00 น. 


สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร สำเนาบัตร บปช.1ชุด พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง (ล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริง)

11 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/10
คน
ค่าใช้จ่าย
1,000
บาท

Basic Big Bike

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะการฝึกอบรม 1 วัน ผู้ขับขี่ต้องมีประสบการณ์ในการใช้รถ Big Bike และมีใบขับขี่ จยย.แล้ว  


ผู้ที่ใช้สิทธิคูปองเรียนฟรีให้สมัครได้ที่ HONDA BIG WING

12 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/10
คน
ค่าใช้จ่าย
1,000
บาท

Big Bike Skill Riding

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะการฝึกอบรม 1 วัน ผู้ขับขี่ต้องมีประสบการณ์ในการใช้รถ Big Bike และมีใบขับขี่ จยย.แล้ว  


ผู้ที่ใช้สิทธิคูปองเรียนฟรีให้สมัครได้ที่ HONDA BIG WING

13 - 14 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/7
คน
ค่าใช้จ่าย
2,000
บาท

ฝึกหัดขับขี่เบื้องต้น แบบ Auto

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน 08.30-16.00 น. ฝึกหัดขับรถชนิด ออโต้และเกียร์   


สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระค่าอบรมล่วงหน้า

13 - 14 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/7
คน
ค่าใช้จ่าย
2,000
บาท

ฝึกหัดขับขี่เบื้องต้น แบบ Clutch

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน 08.30-16.00 น. ฝึกหัดขับรถแบบมีคลัช สำหรับผู้ที่ขับรถ ออโต้หรือรถเกียร์ได้แล้ว


สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระค่าอบรมล่วงหน้า

20 - 21 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/7
คน
ค่าใช้จ่าย
2,000
บาท

ฝึกหัดขับขี่เบื้องต้น แบบ Auto

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน 08.30-16.00 น. ฝึกหัดขับรถชนิด ออโต้และเกียร์   


สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระค่าอบรมล่วงหน้า

20 - 21 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/7
คน
ค่าใช้จ่าย
2,000
บาท

ฝึกหัดขับขี่เบื้องต้น แบบ Clutch

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน 08.30-16.00 น. ฝึกหัดขับรถแบบมีคลัช สำหรับผู้ที่ขับรถ ออโต้หรือรถเกียร์ได้แล้ว


สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระค่าอบรมล่วงหน้า

21 - 22 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/25
คน
ค่าใช้จ่าย
1,000
บาท

อบรมและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม  2 วัน ตั้งแต่  08.00-17.00 น. 


สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร สำเนาบัตร บปช.1ชุด พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง (ล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริง)

23 - 24 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/25
คน
ค่าใช้จ่าย
1,000
บาท

อบรมและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม  2 วัน ตั้งแต่  08.00-17.00 น. 


สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร สำเนาบัตร บปช.1ชุด พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง (ล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริง)

25 Jul 2020
จำนวนที่รับ
0/10
คน
ค่าใช้จ่าย
1,000
บาท

Advance Big Bike

รูปแบบการฝึกอบรม

ผ่านการอบรม Big Bike Skill Riding  มาแล้ว อย่างน้อย 1 รุ่น 


ผู้ที่ใช้สิทธิคูปองเรียนฟรีให้สมัครได้ที่ HONDA BIG WING 

ลงทะเบียน

เลือกไฟล์
ไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ .jpg , png และต้องมีขนาดไม่เกิด 5 MB เท่านั้น