A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สมุทรปราการ

หน้าแรก ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัยไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

พื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม 15,000 ตารางเมตร

- พื้นที่ ห้องฝึกอบรม 9,680 ตรม. - ครอสฝึกอบรมทางตรง 2,786 ตรม. - ครอสฝึกอบรมทางโค้ง 5,130 ตรม. - ครอสเบรค 1,200 ตรม. - ครอสฝึกการทรงตัว 400 ตรม. - ครอสฝึกอบรมทางกรวด 80 ตรม. - สะพาน 90 ตรม. - พื้นที่รอบนอก 308 ตรม. - พื้นที่ตัว เอส 3,000 ตรม. - ครอส ฝึกทางตรงยาว 140 ตรม. - ทางคดเคี้ยว 15 ตรม. - ลูกระนาด 15 ตรม.

ห้องบรรยาย 4 ห้อง ประกอบด้วย

- ห้องบรรยาย 2 ห้องใหญ่ ( รับได้ 80 คน ) - ห้องบรรยาย 2 ห้องเล็ก ( รับได้ 40 คน ) - RIDING SIMURATOR 3 เครื่อง - RIDING TRAINER 10 เครื่อง

มอเตอร์ไซค์ฝึก 120 คัน

- 125~150 cc. 95 คัน - 110 cc. 10 คัน - 250~750 cc. 15 คัน

สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่ : 149, ถนนรถรางเก่า, ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 10130,ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง,สมุทรปราการ 10130

โทร : 02 757 6111 ต่อ 3003-3007