A.P. Honda

Safety Thailand

A.P. Honda Youtube Channel A.P. Honda Facebook Fanpage
ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม ติดต่ออบรม

หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ

หน้าแรก หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ

สวมหมวกกันน๊อค

ทุกครั้งเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ ควรสวมหมวกกันน๊อค

หมั่นตรวจสอบ

หมั่นตรวจระบบเบรค ยางและระบบส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

มองและให้สัญญาณไฟ

มองดูด้านหลังและให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนช่องทาง

สัญญาณจราจร

สัญญาณจราจรที่สำคัญและควรจดจำ

อย่าขับสวนทาง

อย่าขับขี่รถจักรยานยนต์สวนทาง หรือข้ามช่องทางวิ่ง

ระมัดระวังกับสภาพถนน

ระมัดระวัง และลดความเร็วทุกครั้งเมื่อพบกับสภาพถนนที่ขรุขระ เป็นหลุม

อย่าขับรถเร็ว

อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ห้ามเสพหรือดื่มของมึนเมา

ห้ามเสพหรือดื่มของมึนเมาขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

เมื่อขับผ่านสี่แยก

การขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณสี่แยกที่มีการจราจรติดขัดในด้านตรงข้าม ควรหยุดรถ หรือชะลอความเร็วของรถและตรวจดูว่าปลอดภัยจากยานพาหนะอื่น แล้วจึงเคลื่อนรถเข้าสู่บริเวณสี่แยก โดยระมัดระวังรถคันอื่นที่จะออกมาจากมุมที่มองไม่เห็น หรือจุดบอดที่เกิดจากรถที่กำลังจอดติดกันอยู่ อาจมาจากรถบนทางตรงของถนนที่ตัดกัน หรือรถที่เลี้ยวมาจากด้านตรงข้าม


ถนนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง

การขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง และมีปริมาณรถน้อยในเวลากลางคืนในการขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนที่ไม่มีให้ส่องสว่างใน จะสามารถมองเห็นได้เพียงบริเวณที่ไฟหน้ารถส่องสว่างถึง ดังนั้นจึงควรขับโดยใช้ความเร็วต่ำกว่าเวลากลางวัน เพื่อให้สามารถคาดการและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันได้เวลากลางคืน