อายุไม่เกิน 21 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นไป)
ได้ เพราะการแข่งขันประเภทเดี่ยวเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาทุกเพศ ขอแค่มีใจรักในฝึกฝน
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558/ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
หากนักกีฬาลงทะเบียน จะมีช่องให้นักกีฬาเลือกช่วงเวลาในการลงทะเบียน/ หากนักกีฬาเลือกช่วงเวลาใด แล้วสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ ให้นักกีฬามาลงทะเบียนในช่วงเวลานั้น
เช่น นาย A กรอกข้อมูลของตนเองจนครบ และเลือกช่วงเวลาการลงทะเบียนระหว่าง 08.00 น. – 08.30 น. จากนั้นนาย A กด ตกลง แล้วระบบแจ้งว่าทำรายการสำเร็จ ดังนั้น นาย A จึงจะต้องมาลงทะเบียนในช่วงเวลานั้น