Test drive

ทดลองขับ

1เลือกรุ่นที่คุณสนใจ

รุ่นรถฮอนด้าที่คุณเลือกคือ

Adventure

Honda X-ADV

2เลือกผู้จำหน่าย

ค้นหาอัตโนมัติ

จากตำแหน่งของฉัน

*ระบบจะทำการค้นหาศูนย์บริการในบริเวณที่คุณอยู่ในปัจจุบัน

รายชื่อศูนย์บริการ

3ข้อมูลสำหรับติดต่อและนัดหมาย

วันที่สะดวก

*กรุณานัดหมายล่วงหน้า 5 วันทำการเป็นอย่างน้อย

ช่วงเวลาที่สะดวก