ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา
แนวคิดของผู้บริหารกลุ่มฮอนด้า

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สพฐ. – ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี " เกิดขึ้นจากจุดประสงค์หลักที่ทางฮอนด้าต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนไทยได้รู้จักความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการทำงานเป็นทีม และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะกีฬาวิ่ง 31 ขา ต้องอาศัยทั้งความอดทนจากการฝึกซ้อมอย่างหนัก และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกในทีมจึงจะประสบความสำเร็จได้

การที่คน 30 คนจะก้าวขาวิ่งไปพร้อมกันเป็นระยะทางถึง 50 เมตรได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งของทีมล้มลง สามชิกที่เหลือก็ไม่สามารถวิ่งต่อได้ ดังนั้นแล้วความสามัคคีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคน พวกเขาต้องไปข้างหน้าด้วยกันด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่ง และเมื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เติบโตขึ้น พวกเขาก็จะมีพื้นฐานในการทำงานและใช้ชีวิตที่ดี เป็นคนดี และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์
กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด