กฏและกติกา
การแบ่งรอบการแข่งขัน

การแบ่งรอบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

  1. การคัดเลือกทีมกีฬาตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เขตละ 1 ทีม
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ในแต่ละเขต จะเป็นผู้กำหนดการแข่งขัน ประสานงานนัดหมายและแจ้งข้อมูลกับทุกทีมโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อดำเนินการคัดเลือกทีมกีฬาตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขตการศึกษาละ 1 ทีม โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จะได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (เปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายน 2556 และ ทำการคัดเลือกทีมเพื่อเป็นตัวแทนเขตการศึกษา (สพป.) ในเดือนตุลาคม 2556)
  2. การแข่งขันรอบระดับภูมิภาค
    การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจะแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ และ ภาคกลาง+กรุงเทพฯ โดยทางผู้จัดการแข่งขันจะกำหนดวันแข่งขัน (ช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556) และสนามการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง) ทีมกีฬาที่เป็นตัวแทนเขตการศึกษา (สพป.) จะต้องเดินทางมาร่วมแข่งขัน ในสนามตามแต่ละภูมิภาค เพื่อคัดเลือกหาทีมที่ทำเวลาได้ดีที่สุด เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป (จำนวนโควต้าทีมกีฬาของแต่ละภูมิภาค เพื่อไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
  3. การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
    ทีมกีฬาซึ่งผ่านการแข่งขันระดับภูมิภาค และได้เป็นตัวแทนภาค จะต้องเข้ามาทำการแข่งขันที่กรุงเทพฯ (ในช่วงเดือนมกราคม 2557) ทีมที่ทำเวลาได้ดีที่สุดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขัน "สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9"

หมายเหตุ กำหนดการแข่งขันและการคัดเลือก หรือเงื่อนไขต่างๆ วัน เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งกองอำนวยการจัดการแข่งขันฯ จะแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบในภายหลัง