กฏและกติกา
ขั้นตอนการคัดเลือกและกติกาการตัดสิน (รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค)
 1. กำหนดให้ทีมวิ่งในระยะทาง 50 เมตร ซึ่งจะมีเบาะรองรับ หลังเส้นชัยห่างจากเส้นบอกระยะ สุดท้ายประมาณ 2 เมตร
 2. การจับเวลาและปล่อยตัวนักกีฬา โดยใช้อุปกรณ์จับเวลามาตรฐาน จากสมาคมกรีฑา แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งควบคุมโดยเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยสัญญาณปล่อยตัว มี ดังนี้
  • สัญญาณเข้าที่ นักกีฬายืนพร้อมกันที่จุด start
  • สัญญาณระวัง นักกีฬาก้าวเท้าไปด้านหลัง 1 ก้าว ก้มตัวลง เพื่อเตรียมออกตัว
  • สัญญาณเสียงปืน เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณปืน นักกีฬาเริ่มทำการวิ่งออกจากจุด start
  • ในการแข่งขันรอบภูมิภาคหากนักกีฬาทีมใดออกตัวก่อนเสียงสัญญาณปืน จะถือว่าฟาวล์ ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ณ จุด start และหากทำการฟาวล์ติดต่อกัน 2 ครั้ง จะถูกปรับ Fouls out ทันที
 3. เจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาเมื่อทีมออกวิ่งที่จุดปล่อยตัวหลังจากเสียงปืนหรือเสียงสัญญาณปล่อยตัวและหยุดเวลาเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ส่วนสุดท้ายของนักกีฬาคนสุดท้ายผ่านเส้นชัยที่ 50เมตร โดยตัดสินจากภาพที่เครื่องจับเวลามาตรฐานทั้งนี้ใช้การจับเวลาด้วยนาฬิกาดิจิตอล โดยกรรมการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 3 เรือน ร่วมด้วย

 4. ทีมโรงเรียน 1 ทีม ต้องทำการวิ่งทดสอบเวลา 2 ครั้ง

 5. ผลของการจับเวลา จะเลือกเอาเวลาที่ดีที่สุดจากการวิ่งทั้ง 2 ครั้ง ของแต่ละทีม มาทำการจัดอันดับ เพื่อคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนที่กำหนดไว้ของแต่ละภาค หากมีทีมที่ทำเวลาที่ดีที่สุด ได้เท่ากัน ให้พิจารณาจาก เวลาจากคณะกรรมการตัดสิน

 6. ห้ามให้อาจารย์ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาให้สัญญาณความปลอดภัย วิ่งขนานไปพร้อมๆ กับนักกีฬาในขณะที่นักกีฬากำลังทำการแข่งขัน เนื่องจากอุปกรณ์ในการจับเวลาจะทำการจับเวลาส้นเท้าของคนสุดท้ายที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัย

หมายเหตุ เพื่อให้รูปแบบการแข่งขัน และกติกา มีมาตรฐานรูปแบบเดียวกันทั้งหมดทุกสนาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จึงได้กำหนดให้รูปแบบการแข่งขัน ขั้นตอนการคัดเลือก และกติกาการตัดสิน ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยยึดขั้นตอนการคัดเลือกรวมทั้งกติกาการตัดสินรูปแบบเดียวกัน