กฏและกติกา
ขั้นตอนการคัดเลือกและกติกาการตัดสิน (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
  1. กำหนดให้ทีมวิ่งในระยะทาง 50 เมตร ซึ่งจะมีเบาะรองรับ หลังเส้นชัยห่างจากเส้นบอกระยะ สุดท้ายประมาณ 2 เมตร
  2. การจับเวลาและปล่อยตัวนักกีฬา โดยใช้อุปกรณ์จับเวลามาตรฐาน จากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งควบคุมโดยเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
  3. เจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาเมื่อทีมออกวิ่งที่จุดปล่อยตัวหลังจากเสียงปืนหรือเสียงสัญญาณปล่อยตัวและหยุดเวลาเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ส่วนสุดท้ายของนักกีฬาคนสุดท้ายผ่าน เส้นชัยที่ 50 เมตร โดยตัดสินจากภาพที่เครื่องจับเวลามาตรฐาน ทั้งนี้ใช้การจับเวลาด้วย นาฬิกาดิจิตอล โดยกรรมการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 3 เรือน ร่วมด้วย
  4. ทีมโรงเรียน 1 ทีม จะต้องทำการแข่งขันเพื่อจับเวลาทีมละ 1 ครั้ง
  5. ทีมโรงเรียนที่ใช้เวลาในการวิ่งน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
  6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  7. กรณีทีมทำเวลาได้เท่ากัน และไม่สามารถตัดสินจากภาพของเครื่องจับเวลามาตรฐานได้ คณะกรรมการตัดสินจะนำเวลาที่ดีที่สุด จากนาฬิกามือดิจิตอล 3 เรือน ที่จะใช้จับเวลา พร้อมๆ กับ เครื่องจับเวลามาตรฐาน โดยนำเวลาที่เป็นค่ากลาง (ตัดค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดออก) ของการวิ่ง 1 ครั้ง มาใช้ประกอบการตัดสิน
  8. ประกาศผลการแข่งขันหลังจากจบการแข่งขันทันที และสามารถตรวจสอบผลการแข่งขัน ภายหลังจบการแข่งขันในแต่ละสนามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลการแข่งขัน หรือ เว็บไซต์ ในวัน ถัดไป บันทึกสถิติเวลาที่ดีที่สุด โดย Guinness World Records

หมายเหตุ ***เงื่อนไขการบันทึกเวลา*** กรณีที่เสร็จสิ้นการแข่งขันรอบชิงแชมป์ ประเทศไทยแล้ว ทีมชนะเลิศ ไม่สามารถทำลายสถิติโลกลงได้แต่ทีมชนะเลิศมีสิทธิ์ในการวิ่งอีกครั้งหนึ่ง เพื่อท้าชิงการทำลายสถิติโลก ในระยะทาง 50 เมตร ทีมชนะเลิศมีสิทธิ์ที่จะบันทึกสถิติโลกในประเภทกีฬา วิ่ง 31 ขาสามัคคี ขึ้นใหม่ โดยวิ่งอย่างต่อเนื่องได้ในระยะทางที่ไม่จำกัด และไม่ล้ม ทั้งนี้เงื่อนไขการบันทึกเวลาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน