ข่าวและกิจกรรม
September 09,2015
กิจกรรม สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11

กำหนดการจัดการแข่งขันรอบระดับภูมิภาค ดังนี้
สนามที่ 1  ภาคใต้
สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
คัดเลือกทีมตัวแทนภาคจำนวน 4 ทีม
สนามที่ 2  กรุงเทพฯและภาคกลาง
สนามกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก (สนามฟุตบอล 1) กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 12 – 13 กันยายน 2558
คัดเลือกทีมตัวแทนภาคจำนวน 8 ทีม
สนามที่ 3  ภาคเหนือ
สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558
คัดเลือกทีมตัวแทนภาคจำนวน 7 ทีม
สนามที่ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558
คัดเลือกทีมตัวแทนภาคจำนวน 11 ทีม


กำหนดการจัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
สนามกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก (สนามฟุตบอล 1) กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: กำหนดการแข่งขันและการคัดเลือกหรือเงื่อนไขต่างๆวันเวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งกองอำนวยการจัดการแข่งขันฯจะแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบในภายหลัง