ข่าวและกิจกรรม

ไม่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสนาม ขณะทำงานแข่งขัน
กฏ กติกา ที่เปลี่ยนแปลงไปในการแข่งขัน "สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9" ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญคือ ทีมงานไม่อนุญาตให้นักกีฬาตัวสำรอง หรือครูฝึกสอน หรือผู้ควบคุมทีม วิ่งนำ หรือวิ่งตามนักกีฬาตัวจริง ขณะทำการแข่งขัน โดยจะอนุญาตให้เฉพาะนักกีฬาตัวจริง 30 คนอยู่ในบริเวณสนามแข่งขันเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ และคุณครู นั่นเองครับ