ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา
วิ่ง 31 ขาในประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี เข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ.2548 โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน "ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเข้าร่วมการแข่งขัน

และสำหรับการแข่งขันครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2556 นี้ บริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด มีความตั้งใจที่จะจัด "สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 9" ให้เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่มาแสดงพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน นอกเหนือไปจากการให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังเช่นที่ผ่านมา