ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา
ต้นกำเนิดวิ่ง 31 ขา

กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี เริ่มต้นขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดย บริษัท ทีวี อาซาฮี ในประเทศญี่ปุ่น ได้คิดค้นรูปแบบเกมกีฬาชนิดนี้ขึ้น เพื่อท้าทายความสามารถ และ สร้างประสบการณ์แห่งความสามัคคีให้กับนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจนกลายเป็นกีฬายอดนิยมที่มีโรงเรียนประถมศึกษา ทั่วประเทศ ของญี่ปุ่น สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอันท้าทายนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัท ทีวี อาซาฮี ได้ตระหนักถึงความนิยมในกีฬานี้จึงได้จัดการแข่งขันขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 นักกีฬาจาก ทีมโรงเรียนประถมศึกษาอิชิอิ ฮิงาชิ สามารถสร้างสถิติที่ดีที่สุดในโลกในขณะนั้นคือ 08.80 วินาที นับว่าเป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลก หลังจากนั้น มีอีกหลายประเทศได้นำเอากีฬาวิ่ง 31 ขาไปเผยแพร่ ฝึกฝน เพื่อท้าทายความสามัคคีของเยาวชนในประเทศของตนเอง โดยในปัจจุบันนี้สถิติโลก ที่ Guinness World Records บันทึกไว้ด้วยสถิติเวลา 08.41 เป็นสถิติของทีมโรงเรียนศิลปะป้องกันตัวเส้าหลิน ต้ากั่ว จาก ประเทศจีน (Shao Lin Ta Gou Martial Arts School in Dengfeng City, Henanprovince) ที่สามารถทำลายสถิติโลกของทีมจากประเทศญี่ปุ่นลงได้ และบันทึกสถิติโลกใหม่ไว้ด้วยสถิติเวลา08.41 วินาที เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552