Product News

Product News

Honda Eco รถประหยัดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังฝัน

26 พ.ย. 2561

 

          Honda Eco Mileage Challenge เป็นการจัดการแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิงภายใต้แนวคิด “พลังงานเชื้อเพลิง เป็นสิ่งมีค่าและนับวันก็มีแต่จะหมดไป” หากเราสามารถประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะสามารถชะลอการหมดไปของพลังงานเชื้อเพลิงบนโลก และช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้มากขึ้นอีกด้วย

          และนี่คือแนวคิดที่ก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 โดย บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยต่อมาใน ปี พ.ศ. 2541 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ประเทศไทย ได้ร่วมจัดการแข่งขันฯ เป็นประเทศที่ 2 เพื่อ “จุดพลังฝัน” ให้กับเยาวชนได้ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น ทดสอบ ทดลอง ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้เข้าแข่งขันและเครื่องยนต์จากอดีตถึงปัจจุบันก็คือการสั่งสมความคิด และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตวิญญาณแห่งความท้าทาย (Challenging Spirit)

          การแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge จะแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ คือ

  1. ประเภทรถตลาด เป็นประเภทที่เปิดให้นำรถจักรยานยนต์ทั่วไปมาดัดแปลงเครื่องยนต์ หรือระบบต่างๆ เพื่อลงแข่งขัน

  2. ประเภทรถประดิษฐ์ เป็นการแข่งขันที่ให้ผู้เข้าแข่งขัน สร้างรถขึ้นมาใหม่ ทั้งหมด รวมทั้งสามารถดัดแปลงเครื่องยนต์ให้แตกต่างจากรถตลาดทั่วไป

          โดยในทุกๆ ปี ผู้ชนะอันดับหนึ่งและอันดับสองของการแข่งขันในประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนไปแข่ง Honda Eco Mileage Challenge ระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ประเทศไทย ได้ส่งเยาวชนไทยไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของพลังงานที่มีแต่จะน้อยลงทุกวัน และผลักดันศักยภาพด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้ได้ต่อยอดอย่างไม่รู้จบ

 

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ