CSR News

CSR News

"เกมนักพัฒนาความสุข" จากแนวคิดโครงการในพระราชดำริในหลวง

28 ก.พ. 2561

           

            บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย คลับ ครีเอทีฟ และ TK Park จัดทำ “เกมนักพัฒนาความสุข” อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มุ่งหวังปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง และให้เด็กได้ฝึกทักษะการเรียนรู้นอกกรอบ เสริมทักษะการออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้อื่น ผ่านตัวอย่างแนวคิดบางส่วนจากโครงการในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

Honda-Motorcycle-มอเตอร์ไซค์-ฮอนด้า-happiness-creators-เกมนักพัฒนาความสุข-ตามแนวพระราชดำริ-news--ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม-csr-tkpark

 

            คุณสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด  กล่าวถึงที่มาของการจัดทำ “เกมนักพัฒนาความสุข” ว่า “ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ  ในการมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย และร่วมมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย ที่ร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด และครั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะกับเยาวชน และเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเด็กให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับค่านิยมอันดีงาม เพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต และการที่จะเข้าไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนทาง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งขึ้นมานั่นคือ บอร์ดเกม เกมที่จะสอดแทรกทั้งความสนุกและในขณะเดียวกันก็ได้สอดแทรกความรู้ เสริมทักษะต่างๆเข้าไปในระหว่างการเล่นเกม อีกทั้งปัจจุบันบอร์ดเกมเป็นเกมของเล่นเสริมทักษะที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และมีหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สร้างบอร์ดเกม เพื่อใช้เป็นสื่อหรืออุปกรณ์ในการเรียนการสอน”

 

Honda-Motorcycle-มอเตอร์ไซค์-ฮอนด้า-happiness-creators-เกมนักพัฒนาความสุข-ตามแนวพระราชดำริ-news--ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม-csr-tkpark

            “สำหรับบอร์ดเกมที่เราได้จัดทำขึ้นมีชื่อว่า “เกมนักพัฒนาความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้และค่านิยมอันดีงามมุ่งหวังให้กลุ่มเด็กและเยาวชนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังฝึกทักษะการเรียนรู้นอกกรอบ เสริมทักษะการออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้อื่น ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสอดแทรกความรู้เข้าไปจะทำให้เด็กๆ ซึมซับความรู้จากตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยเด็กๆ สามารถเล่นกับเพื่อนๆ ผู้ปกครองและคนในครอบครัวได้ เพราะเราอยากให้เกมนี้ เป็นเกมสำหรับครอบครัว (Family Game) เป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข และสอดแทรกความรู้ต่างๆ ไปพร้อมกับความสนุกสนานขณะเล่นเกม ซึ่งเด็กๆ เองก็สามารถเล่นด้วยกันเองได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป” คุณสุชาติ กล่าวเสริม

 

Honda-Motorcycle-มอเตอร์ไซค์-ฮอนด้า-happiness-creators-เกมนักพัฒนาความสุข-ตามแนวพระราชดำริ-news--ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม-csr-tkpark

 

            คุณรัตติกร วุฒิกร ผู้ออกแบบและผลิตเกม “เกมนักพัฒนาความสุข” บริษัท คลับ ครีเอทีฟ จำกัด กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบเกมว่า “เริ่มต้นมาจากทาง เอ.พี. ฮอนด้า มีความตั้งใจที่อยากจะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่เยาวชน และเล็งเห็นบอร์ดเกมว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะเข้าถึงเด็กๆ ได้ และได้ปรึกษาหารือกับทาง คลับ ครีเอทีฟ เพื่อร่วมกันทำโปรเจคนี้ขึ้นมา และใช้เวลาทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสื่งต่างๆ ค่อนข้างนานพอสมควร เพราะต้องเช็คความถูกต้องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านฯ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากทาง TK Park ให้เข้ามาทดสอบบอร์ดเกมในช่วงพัฒนาเกมนี้อีกด้วย บอร์ดเกมเป็นอุปกรณ์เกมที่เล่นง่าย เข้าถึงง่าย และได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยวิธีการเล่นของ “เกมนักพัฒนาความสุข” นี้จะมีตัวเดินอยู่ 4 ตัว เดินตามช่องด้วยการทอยลูกเต๋า และจะมีภารกิจให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเกมให้กลับมาดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่นั้นๆ โดยอิงตามพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกมนี้ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6 สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2-4 คน ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมเกมสำหรับครอบครัว ผู้ปกครองก็สามารถร่วมเล่นบอร์ดเกมกับเด็กๆ ได้ด้วย เพื่อฝึกฝนและปลูกฝังค่านิยมการมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและคนรอบข้าง” สำหรับเกมนี้จะเน้นส่งเสริมในเรื่องการแบ่งปัน ช่วยแหลือซึ่งกันและกัน การทำประโยชน์ให้ส่วนรวม ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่งในประเทศและต่างประเทศ อย่างที่เห็นว่าในประเทศไทยเองก็มีร้านเกมบอร์ดคาเฟ่หลายแห่งที่เป็นสถานที่รวมตัวของคนชอบในสิ่งเดียวกัน หรือแม้กระทั่งการประกวดออกแบบเกมบอร์ดทั้งในระดับประเทศไทยและต่างประเทศ

 

Honda-Motorcycle-มอเตอร์ไซค์-ฮอนด้า-happiness-creators-เกมนักพัฒนาความสุข-ตามแนวพระราชดำริ-news--ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม-csr-tkpark

 

            ด้าน ผศ.นพ. วรวุฒิ เชยประเสริฐ  คุณหมอเจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกตามใจหมอ” กล่าวเสริมถึงเกมนี้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอีกอย่างหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในความสนุก เพราะในระหว่างการเล่นนั้น จะเกิดการสนทนากันในระหว่างผู้ที่เล่นเกมด้วยกัน เกมจะช่วยสอดแทรกการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ สิ่งต่างๆ สอนให้เด็กๆ ได้เกิดความคิด เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือกัน การร่วมมือกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งทั้งหมดมัน คือ พื้นฐานของการเป็นคนดีและมีความสุข ที่ถูกสอนให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นเกมโดยที่เด็กไม่ได้รู้สึกว่าถูดยัดเยียด ซึ่งการเล่นเกมประเภทนี้สามารถเพิ่มทักษะให้กับเด็กได้ เพราะจากการที่ได้ลองเล่นเองแล้ว ทำให้รู้เลยว่าสิ่งต่างๆ ที่สอดแทรกมันสอนเราให้คิด ให้แบ่งปัน ให้ช่วยเหลือกัน ซึ่งทั้งหมดมันคือพื้นฐานของการเป็นคนดีและมีความสุข เกมนี้เป็นเกมครอบครัว (Family Game) ที่จะช่วยสร้างความผูกพันของสายใยครอบครัว การนั่งเล่น หัวเราะกัน ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหา และการสอนสอดแทรกลงไปพร้อมๆ กัน สามารถช่วยพัฒนาด้านจิตใจให้กับเด็กๆ ได้แน่นอน”

 

Honda-Motorcycle-มอเตอร์ไซค์-ฮอนด้า-happiness-creators-เกมนักพัฒนาความสุข-ตามแนวพระราชดำริ-news--ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม-csr-tkpark

            สำหรับบอร์ดเกมก็มีหลายระดับ ตั้งแต่เกมง่ายๆ สำหรับเด็กเล็กเพื่อเสริมการคิดแก้ปัญหา ไปจนถึงเกมของเด็กโตที่มีความซับซ้อนของเนื้อหาตัวโจทย์ในเกมให้วิเคราะห์แก้ไขมากขึ้น เพื่อการพัฒนาสมองที่สมวัย เด็กเล็กควรเป็นเกมที่มีสีสันสวยงาม เนื้อหาไม่ซับซ้อน และพัฒนาเรื่องจิตใจและการเรียนรู้เพื่อสร้างบุคลิก และอุปนิสัยที่ดีแก่ตัวเด็ก แต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยควรจะเป็นเกมที่มีเนื้อหาวิเคราะห์มากขึ้น เพื่อให้เค้าได้นำไปปรับใช้วิเคราะห์กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เจอในชีวิตประจำวันได้

 

Honda-Motorcycle-มอเตอร์ไซค์-ฮอนด้า-happiness-creators-เกมนักพัฒนาความสุข-ตามแนวพระราชดำริ-news--ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม-csr-tkpark

 

            คุณสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้ส่งมอบบอร์ดเกมนี้จำนวนหนึ่งให้กับทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park เพื่อนำไปเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และเยาวชน ที่เข้ามาใช้บริการใน TK Park และอีก 120 ชุด สำหรับแจกจ่ายไปยังเครือข่ายในทั่วประเทศ และทาง TK Park เองก็ได้ร่วมให้การสนับสนุนพื้นที่ในการทดลอง ทดสอบ บอร์ดเกมนี้มาตั้งแต่ขั้นตอนต้นๆ จนสำเร็จออกมาเป็นบอร์ดเกมที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบให้กับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศอีก 1,000 ชุด เพื่อกระจายไปยังโรงเรียน และห้องสมุดในพื้นที่  อีกทั้งยังเปิดกว้างที่จะส่งมอบเกมนี้ให้กับทุกครอบครัวหรือองค์กรที่มีความสนใจ เราจะทำการส่งมอบให้กับโรงเรียนทางเลือก เช่น โรงเรียนเพลินพัฒนาและโรงเรียนทอสี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่น้องๆ ส่วนประชาชนทั่วไปและพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดมีความต้องการ “เกมนักพัฒนาความสุข” สามารถส่งความต้องการมาได้ที่เพจของ เอ.พี. ฮอนด้า หรือ ติดต่อลงทะเบียนขอรับได้ที่ www.aphonda.co.th/happinesscreators ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้ฟรี ของมีจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ชุด เท่านั้น บอร์ดเกมนี้ทำแจกฟรี ไม่มีจำหน่าย เพราะบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า มุ่งหวังให้กลุ่มเด็กและเยาวชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง อีกทั้งยังได้ฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกกรอบ เสริมทักษะการออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้อื่น

 

……………………………………………………..

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ