สมัครงาน

Sales Planning Staff (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

Duties & Responsibilities
 • Analysis data for sales improvements.
 • Evaluate sales planning situation with respect to operational viewpoint.
 • Preparing reports and recommendations on a weekly, monthly and quarterly basis to enhance sales results in the field.
 • Conduct in-depth quanitative analysis to assist in sales planning.
 • To handle other jobs assigned by the manager.
 
Qualification
 • Thai Nationality only
 • Age between 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in marketing, business administration or other relevant field
 • At least 3 years of experience in sales planning. Have a automobile business background would be preferable.
 • Good command of spoken and written English.
 • Strong in computer skill (Microsoft Office).
 • Good communication and creative skill.

สมัคร

Marketing Communication Staff (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

Duties & Responsibilities
 • Plan the marketing strategy for both advertising and public relations.
 • Plan and implement activities to promote the operation of the company such as test riding, motor show.
 • Plan and communicate efficiently to the target groups.
 
 
Qualification
 • Thai Nationality only
 • Age between 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in marketing, business administration or other relevant field
 • At least 3 years of experience in marketing and communications, public relations. Have a automobile business background would be preferable. 
 • Good command of spoken and written English.
 • Strong in computer skill (Microsoft Office).
 • Good communication and creative skill.

สมัคร

Interpreter (Japanese-N1) (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

Duties & Responsibilities

• Translated Thai to Japanese and Japanese to Thai for president.

• Translated in meeting between Japanese management and team.

• Coordinated with Thai and Japanese management and also other departments.

• Managing executive’s agenda and assist in planning appointments, board meetings, conferences etc..

• To handle other jobs assigned by the manager.

 
Qualification

• Thai Nationality only

• Age between 24-32 years old.

• Bachelor’s degree in japanese or other relevant field.

• At least 3 years of experience in interpreter or related field.

• Passed Japanese test of N1 level

สมัคร

Sales Executive : Bike Stylist (10 ตำแหน่ง) (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

-การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปในสาขาใดก็ได้

-มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายหน้าร้าน   ถ้าเกี่ยวกับยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น  ชื่นชอบในงาน ขาย และ บริการ

-มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้ดี

-ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (สลับกันหยุดตามตารางที่กำหนดให้แต่ละเดือน )

-รูปแบบ การจ้างงาน : สัญญาจ้างรายปี,  บริษัทฯมี ค่าล่วงเวลา ,โบนัสประจำปี และ สวัสดิการ ให้แก่พนักงาน

สมัคร

พนักงานช่าง และ อะไหล่ (5 ตำแหน่ง) (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

-การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปในสาขาใดก็ได้

-มีประสบการณ์ในงานด้านงานขายหน้าร้าน   ถ้าเกี่ยวกับยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น  ชื่นชอบในงาน ขาย และ บริการ

-มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้ดี

-ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (สลับกันหยุดตามตารางที่กำหนดให้แต่ละเดือน )

-รูปแบบ การจ้างงาน : สัญญาจ้างรายปี,  บริษัทฯมี ค่าล่วงเวลา ,โบนัสประจำปี และ สวัสดิการ ให้แก่พนักงาน

สมัคร

SYSTEM ADMIN (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วิเคราะห์งานทางด้านเทคนิคเครือข่าย, ซอฟท์แวร์ ตลอดจนปัญหาต่างๆได้อย่างแม่นยำ
 • ออกแบบ ตรวจสอบสถานะ และความสมบูรณ์ของงานขนาดใหญ่ และระบบความปลอดภัยทาง IT
 • มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี

สมัคร

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ