CSR News

CSR News

ฮอนด้าต่อเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานส่งของ

15 May 2020

ฮอนด้าต่อเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานส่งของ* ที่ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีตลอดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 ** พร้อมข้อเสนอตอบแทนฮีโร่ทุกท่าน อีก 2 บริการพิเศษ

1.ออกรถจักรยานยนต์ฮอนด้าใหม่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 รับบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะฟรี 100,000 กม. หรือ 3 ปี*** มูลค่ารวม 1,800 บาท

2.นำรถเก่ารุ่นใด ยี่ห้อใดก็ได้ มาแลกซื้อรถใหม่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 บาท****

* ฮีโร่ คือผู้ประกอบอาชีพแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร ที่สามารถแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพเป็นลายลักษณ์อักษรได้ รวมถึงพนักงานส่งของในกลุ่ม Grab, Line Man, Foodpanda, Lalamove, The Pizza Company, KFC, Mcdonald’s, Kerry Express, GET!, ไปรษณีย์ไทย หรือบริษัท ฯ อื่น ตามที่ผู้จำหน่ายเห็นชอบ และผู้รับบริการสามารถแสดงหลักฐานการเป็นพนักงานของผู้ให้บริการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โปรดสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ จากร้านผู้จำหน่าย ฯ ที่ร่วมรายการ
**แคมเปญพิเศษ บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี (Honda Protect Gold ขนาด 0.8 ลิตร) และค่าแรงฟรี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
***นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
****บัตรเติมน้ำมันในรูปแบบคูปอง ส่งตามหลังให้กับผู้ซื้อ/ผู้เช่าซื้อภายใน 60 วันนับจากวันทำสัญญาซื้อ/เช่าซื้อ

#APHonda #Honda #HondaThailand #WhatStopsYou #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า #Hero #COVID19

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ