สมัครงาน

Marketing Communication Staff (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

Duties & Responsibilities

 • Plan the marketing strategy for both advertising and public relations.
 • Plan and implement activities to promote the operation of the company such as test riding, motor show.
 • Plan and communicate efficiently to the target groups.

Qualification

 • Thai Nationality only
 • Age between 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in marketing, business administration or other relevant field
 • At least 3 years of experience in marketing and communications, public relations. Have a automobile business background would be preferable. 
 • Good command of spoken and written English.
 • Strong in computer skill (Microsoft Office).
 • Good communication and creative skill.
สมัคร

Sales Representative (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

 

Duties & Responsibilities

• Overseeing and developing sales strategy.
• Devising and presenting ideas and strategies.
• Organising events and product exhibitions.
• Coordinating dealer and an organisation’s culture.

 

Qualification

• Male, age between 23 - 30 years old.
• Minimum in Bachelor’s degree in Marketing, Sales or any related field.
• Good interpersonal & communication skills.
• Have a good personality.
• Able to work at upcountry.
• Able to drive a car with license.
• Having experience in sales representative and good knowledge of motorcycle would be advantage.

สมัคร

Technical Service Staff (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

 

Duties & Responsibilities

 • Monitoring quality information from the market.
 • Collect and analysis quality data.
 • Diagnose technical problems and determine proper solutions..
 • Cooperate with technical team and share information across the organization.
 • Comprehend customer requirements and make appropriate recommendations.

 

Qualification

 • Male, age between 24 - 32 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering, Automotive Engineering or any related field.
 • Ability to troubleshoot, test, repair motorcycle and have a service skills.
 • Experience in customer service area of Motorcycle or any autombile background are preferabel.
 • Good interpersonal skill and service-minded.
 • Able to ride a motorcycle and drive a car with licenses.
 • Able to work at upcountry.
สมัคร

Marketing Analyst (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱

 

Duties & Responsibilities

• Big data analysis for sales improvements.
• Evaluate sales planning situation with respect to operational viewpoint.
• Preparing reports and recommendations on a weekly, monthly and quarterly basis to enhance sales results in the field.
• Conduct in-depth quanitative analysis to assist in sales planning.
• To handle other jobs assigned by the manager.

 

Qualification

• Age between 23 - 30 years old.
• Bachelor’s degree in marketing, business administration or other relevant field.
• At least 2 years of experience in sales planning. Have a automobile business background would be preferable.
• Good command of spoken and written English.
• Strong in computer skill (Microsoft Office).
• Good communication and creative skill.

 
สมัคร

พนักงานช่าง และ อะไหล่ (5 ตำแหน่ง) (URGENTLY REQUIRED)

╱╲

╲╱ • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาใดก็ได้
 • มีทักษะด้านช่าง สามารถถอด และประกอบรถจจักรยานยนต์ตามความต้องการของลูกค้าได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการซ่อมรถจักรยานยนต์หรือการปรับแต่งรถจักรยานยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้ดี
 • รูปแบบ การจ้างงาน : สัญญาจ้างรายวัน,  บริษัทฯมี ค่าล่วงเวลา ,โบนัสประจำปี และ สวัสดิการ ให้แก่พนักงาน
สมัคร

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ