เอ.พี. ฮอนด้า
ได้กำหนดมาตรการ CSI no. 1

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง
โดยการพัฒนามาตรฐานร้านผู้จำหน่ายในชื่อ Honda Wing Center
ผ่านนโยบาย 5S เพื่อส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายสามารถรักษา
คุณภาพของการจำหน่ายและการให้บริการ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

S4: Safety การขับขี่ปลอดภัย

S4 : Safety การขับขี่ปลอดภัย

เพื่อมั่นใจว่าลูกค้าสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯจึงได้ขอความร่วมมือกับร้าน C.S.I. Shop เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น เซฟตี้ แรลลี่ (Safety Rally) เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงหลักการขับขี่ อย่างปลอดภัย นอกจากนั้นในทุก ครั้งที่มีการตัดสินใจซื้อจากลูกค้า ทางร้าน C.S.I. Shop จะมอบหมายให้ครูฝึกสอนขับขี่ปลอดภัย ประจำร้าน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น ก่อนจัดส่งรถแก่ลูกค้าเสมอ

ครูฝึกสอนขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้าล้วนได้รับการฝึกฝนและรับรอง โดยศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ซึ่งศูนย์ฯนี้เป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์ฯแห่งนี้เป็นผลจากความสำนึก ในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะเห็นความปลอดภัยบนท้องถนน เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมที่ศูนย์ฯจัดให้มีขึ้นนั้นคือการเพิ่มจำนวน บุคลากรฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อประจำยังร้าน C.S.I. Shop ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้ทุกท่านได้ยังทั่วถึง นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณชนทั่วไป

สำหรับหลักสูตรในการฝึกอบรมนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยบางหลักสูตรเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น ซึ่งใช้เวลาฝึกอบรม 2 ชั่วโมงและบางหลักสูตรใช้เวลา 3 วัน ด้วยความทุ่มเทในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการขับขี่ปลอดภัย เราพยายามอยู่เสมอที่จะปรับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้นำเครื่องจำลองการขับขี่มาประจำที่ศูนย์ฝึก ซึ่งนับได้ว่าศูนย์ฝึกในประเทศไทยนี้เป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกของโลก ที่มีการนำเครื่องจำลองการขับขี่มาใช้ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ