เส้นทางสู่ความยั่งยืน Way to Sustainability

2529 2529

2529

ปี 2529 ก่อตั้งบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

ก่อตั้ง บริษัท
เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

ปี 2529 ก่อตั้งบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
2532 2532

2532

ปี 2532 เริ่มกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทย

เริ่มกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใน
ประเทศไทย

ปี 2532 เริ่มกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทย
2537 2537

2537

ปี 2537 ก่อตั้งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยแห่งแรก ในภูมิภาคอาเซียนที่สำโรง สมุทรปราการ

ก่อตั้งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยแห่งแรก
ในภูมิภาคอาเซียนที่สำโรง
สมุทรปราการ

ปี 2537 ก่อตั้งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยแห่งแรก ในภูมิภาคอาเซียนที่สำโรง สมุทรปราการ
2540 2540

2540

ปี 2540 เริ่มนโยบายเปลี่ยนตลาดให้เป็น รถ 4 จังหวะ เพื่อลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

เริ่มนโยบายเปลี่ยนตลาดให้เป็น
รถ 4 จังหวะ เพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ปี 2540 เริ่มนโยบายเปลี่ยนตลาดให้เป็น รถ 4 จังหวะ เพื่อลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
2541 2541

2541

ปี 2541 เริ่มการแข่งขันฮอนด้าประหยัด เชื้อเพลิง (Honda Eco mileage Challenge)

เริ่มการแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง (Honda Eco mileage
Challenge)

ปี 2541 เริ่มการแข่งขันฮอนด้าประหยัด เชื้อเพลิง (Honda Eco mileage Challenge)
2542 2542

2542

ปี 2542 การสื่อสารกับผู้จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์

การสื่อสารกับผู้จำหน่าย
ผ่านระบบออนไลน์

ปี 2542 การสื่อสารกับผู้จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
2545 2545

2545

ปี 2545 เริ่มนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

เริ่มนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกับผู้จำหน่าย
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

ปี 2545 เริ่มนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
2546 2546

2546

ปี 2546 ครั้งแรกกับ PGM-FI ในรถจักรยานยนต์ ที่ผ่านการรับรองค่าไอเสีย มาตรฐานระดับ 6 เพื่อการประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ครั้งแรกกับ PGM-FI ในรถจักรยานยนต์
ที่ผ่านการรับรองค่าไอเสีย มาตรฐานระดับ 6
เพื่อการประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปี 2546 ครั้งแรกกับ PGM-FI ในรถจักรยานยนต์ ที่ผ่านการรับรองค่าไอเสีย มาตรฐานระดับ 6 เพื่อการประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศนโยบายจรรยาบรรณ ธุรกิจของ เอ.พี. ฮอนด้า ประกาศนโยบายจรรยาบรรณ ธุรกิจของ เอ.พี. ฮอนด้า

ประกาศนโยบายจรรยาบรรณ
ธุรกิจของ เอ.พี. ฮอนด้า

2550 2550

2550

ปี 2550 กำหนดมาตรฐานของร้านผู้จำหน่าย รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Honda Wing Center.

กำหนดมาตรฐานของร้านผู้จำหน่าย
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Honda
Wing Center

ปี 2550 กำหนดมาตรฐานของร้านผู้จำหน่าย รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Honda Wing Center.
2551 2551

2551

ปี 2551 รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ติดตั้งระบบหัวฉีด PGM-FI.

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น
ติดตั้งระบบหัวฉีด PGM-FI

ปี 2551 รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ติดตั้งระบบหัวฉีด PGM-FI.
ก่อตั้งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยแห่งที่สองใหญ่ที่สุดในอาเซียนบนถนนรามคำแหง กรุงเทพฯและขยายสู่ทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือของผู้จำหน่าย ก่อตั้งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยแห่งที่สองใหญ่ที่สุดในอาเซียนบนถนนรามคำแหง กรุงเทพฯและขยายสู่ทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือของผู้จำหน่าย

ก่อตั้งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยแห่งที่สองใหญ่ที่สุดในอาเซียนบนถนนรามคำแหง
กรุงเทพฯและขยายสู่ทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือของผู้จำหน่าย

2553 2553

2553

ปี 2553 ใช้หัวฉีดในรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น

ใช้หัวฉีดในรถจักรยานยนต์
ฮอนด้าทุกรุ่น

ปี 2553 ใช้หัวฉีดในรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น
2554 2554

2554

ปี 2554 ครบรอบ 25 ปี เอ.พี. ฮอนด้า

ครบรอบ 25 ปี
เอ.พี. ฮอนด้า

ปี 2554 ครบรอบ 25 ปี เอ.พี. ฮอนด้า
2555 2555

2555

ประกาศนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม

ปี 2555 ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เปิดดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (BigBike) และ Honda Big Wing. ปี 2555 ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เปิดดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (BigBike) และ Honda Big Wing.

เปิดดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
(BigBike) และ Honda Big Wing

2557 2557

2557

ปี 2557 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001

ปี 2557 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
ปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

รางวัลประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

ปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) ประเทศญี่ปุ่น ปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) ประเทศญี่ปุ่น

2558 2558

2558

ปี 2558 เริ่มก่อสร้างศูนย์ขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park ที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต

เริ่มก่อสร้างศูนย์ขับขี่ปลอดภัย
Honda Safety Riding Park
ที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต

ปี 2558 เริ่มก่อสร้างศูนย์ขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park ที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต
ปี 2558 เปิดศูนย์ฝึกอบรม Honda Training Center บนถนนรามคำแหง ปี 2558 เปิดศูนย์ฝึกอบรม Honda Training Center บนถนนรามคำแหง

เปิดศูนย์ฝึกอบรม Honda Training Center
บนถนนรามคำแหง

2558 2558
ปี 2558 รางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ปปช.

รางวัล
องค์กรโปร่งใสจาก ปปช.

ปี 2558 รางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ปปช.
2558 2558
ปี 2558 รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award จากสถาบัน Enterprise Asia จากโครงการเมืองไทยปลอดภัย

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award
จากสถาบัน Enterprise Asia จากโครงการเมืองไทยปลอดภัย


ปี 2558 รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award จากสถาบัน Enterprise Asia จากโครงการเมืองไทยปลอดภัย
ปี 2558 รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ