เวลาที่คนเราไม่คิดจะไปต่อ เพราะมีบางอย่างพร้อมจะหยุดเราไว้ สำหรับคุณ มันคืออะไร? คืออุปสรรค ความยากลำบาก คือคำว่า “เป็นไปไม่ได้” หรือมันคือความสำเร็จที่ทำให้รู้สึกว่า เรามาถึงจุดสูงสุดแล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีกก็ได้ แต่ถ้าเราไม่อยากย่ำอยู่กับที่ เราก็ต้องไม่ยอม ให้อะไรมาหยุดเรา ต้องมุ่งมั้นเดินหน้าทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ตัวเองพัฒนาไปไม่สิ้นสุด ฮอนด้า เชื่อว่า ชีวิตยังมุ่งไปข้างหน้าได้อีกไกล เราจึงไม่ยอมหยุดให้กับอะไรก็ตามที่จะมา ปิดกั้นเรา เราจะเดินหน้าเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อมอบสินค้าและบริการ ที่ดีที่สุดให้กับคุณ
เวลาที่คนเราไม่คิดจะไปต่อ เพราะมีบางอย่างพร้อมจะหยุดเราไว้ สำหรับคุณ มันคืออะไร? คืออุปสรรค ความยากลำบาก คือคำว่า “เป็นไปไม่ได้” หรือมันคือความสำเร็จที่ทำให้รู้สึกว่า เรามาถึงจุดสูงสุดแล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีกก็ได้ แต่ถ้าเราไม่อยากย่ำอยู่กับที่ เราก็ต้องไม่ยอม ให้อะไรมาหยุดเรา ต้องมุ่งมั้นเดินหน้าทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ตัวเองพัฒนาไปไม่สิ้นสุด ฮอนด้า เชื่อว่า ชีวิตยังมุ่งไปข้างหน้าได้อีกไกล เราจึงไม่ยอมหยุดให้กับอะไรก็ตามที่จะมา ปิดกั้นเรา เราจะเดินหน้าเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อมอบสินค้าและบริการ ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

เวลาที่คนเราไม่คิดจะไปต่อ เพราะมีบางอย่างพร้อมจะหยุดเราไว้ สำหรับคุณ มันคืออะไร? คืออุปสรรค ความยากลำบาก คือคำว่า “เป็นไปไม่ได้” หรือมันคือความสำเร็จที่ทำให้รู้สึกว่า เรามาถึงจุดสูงสุดแล้ว ไม่ต้องทำอะไรอีกก็ได้ แต่ถ้าเราไม่อยากย่ำอยู่กับที่ เราก็ต้องไม่ยอม ให้อะไรมาหยุดเรา ต้องมุ่งมั้นเดินหน้าทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ตัวเองพัฒนาไปไม่สิ้นสุด

ฮอนด้า เชื่อว่า ชีวิตยังมุ่งไปข้างหน้าได้อีกไกล เราจึงไม่ยอมหยุดให้กับอะไรก็ตามที่จะมา ปิดกั้นเรา เราจะเดินหน้าเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อมอบสินค้าและบริการ ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

คนที่ไม่มีความฝัน เปรียบเหมือนคนชรา ไม่ว่าท่านจะอายุสักขนาดไหน ถ้ายังคงมีความฝันอยู่ ก็ย่อมมีความสุขกับชีวิต - มร. โชอิจิโร่ ฮอนด้า ผู้ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์จำกัด
คนที่ไม่มีความฝัน เปรียบเหมือนคนชรา ไม่ว่าท่านจะอายุสักขนาดไหน ถ้ายังคงมีความฝันอยู่ ก็ย่อมมีความสุขกับชีวิต - มร. โชอิจิโร่ ฮอนด้า ผู้ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์จำกัด

คนที่ไม่มีความฝัน
เปรียบเหมือนคนชรา…
ไม่ว่าท่านจะอายุสักขนาดไหน
ถ้ายังคงมีความฝันอยู่
ก็ย่อมมีความสุขกับชีวิต

มร. โชอิจิโร่ ฮอนด้า ,
ผู้ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์จำกัด

ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย เราจึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทยภายใต้วิสัยทัศน์ Striving to be the company that society wants to exist หรือ การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีขั้นสูง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับระบบการขับขี่ที่ปลอดภัย.
ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย เราจึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทยภายใต้วิสัยทัศน์ Striving to be the company that society wants to exist หรือ การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีขั้นสูง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับระบบการขับขี่ที่ปลอดภัย.

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน
40 ล้านบาท โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น
และมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 149 ถนนรถรางเก่า

เอ.พี. ฮอนด้า คือผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย
ที่บุกเบิกเทคโนโลยี หัวฉีดประหยัดน้ำมันสมรรถนะสูง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
หลากหลายรูปแบบเพื่อผู้ขับขี่ เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์กิจกรรม
เพื่อสังคมด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยมากกว่า 28 ปี

ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย เราจึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทยภายใต้วิสัยทัศน์ Striving to be the company that society wants to exist หรือ การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีขั้นสูง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับระบบการขับขี่ที่ปลอดภัย.

ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย
เราจึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทยภายใต้วิสัยทัศน์
“Striving to be the company that society wants to exist” หรือ การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีขั้นสูง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับระบบการขับขี่ที่ปลอดภัย

ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย เราจึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทยภายใต้วิสัยทัศน์ Striving to be the company that society wants to exist หรือ การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีขั้นสูง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับระบบการขับขี่ที่ปลอดภัย.

╱╲

กลับขึ้นด้านบน

ผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรถ

ตัวแทนและศูนย์บริการ