กติกา การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 23/2563
Post Date : 12 December

สรุปกติกาที่เปลี่ยนแปลง หน้า 6 ข้อ 6.4 กรรมการมีสิทธิ์ตรวจสอบรถหลังการแข่งทุกคัน และ ทุกชิ้นส่วน แม้จะได้รับ หรือ ไม่ได้รับรางวัลก็ตาม กรณีที่กรรมการมีความเห็นให้ทีมทำการวิ่งซ้ำใหม่ ด้วยอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมโดยผู้จัดฯ จะต้องดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข และ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หน้า 12 ข้อ 4.1 ทีมแข่งที่ใช้หลอดแก้ว "ทนแรงดัน" ห้ามใส่อุปกรณ์กันน้ำมันไหลกลับ (one way valve)

ดาว์นโหลดกติกาฉบับเต็มได้ที่

https://www.aphonda.co.th/econo-test/FileUploadMain/ImagesUpload/Eco Book 23 OK.pdf

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda