รายงานสภาพรถ และ ปรับแต่งเครื่องยนต์ 2563
Post Date : 26 November

กรุณาบันทึกรายงานสภาพรถ และ ปรับแต่งเครื่องยนต์ สำหรับการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 23/2563 ภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2563 และ นำเอกสารรายงานตัวในวันที่ 15 ธ.ค. 2563 ขอบคุณค่ะ

https://www.aphonda.co.th/econo-report/login.aspx

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda