ภาพข่าว
27/06/2556
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 157 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556