ภาพข่าว
19/05/2558
บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบรถจักยานยนต์ฮอนด้า Scoopy i ให้กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบรถจักยานยนต์ฮอนด้า Scoopy i ให้กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 คัน เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในงานกาชาด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์