ภาพข่าว
08/05/2558
วันที่ 2 เมษายน 2558 หจก.กระบี่พีรกิจลิสซิ่ง จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ 2 เมษายน 2558 หจก.กระบี่พีรกิจลิสซิ่ง จ.กระบี่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 412 ราย ได้ปริมาณโลหิต 185,400 ซีซี.