ภาพข่าว
10/04/2558
บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ร้านฮอนด้าวิงส์เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ร้านฮอนด้าวิงส์เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 153 ราย ได้โลหิต 61,200 ซีซี.