ภาพข่าว
23/03/2558
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยการเกษตรยนต์ จ.ขอนแก่น มอบรถให้กิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
วันที่ 6 มีนาคม 2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยการเกษตรยนต์ จ.ขอนแก่น มอบรถเวฟ100i 1 คันให้กิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อให้เป็นของรางวัลในงานกาชาดประจำปีของอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น