ภาพข่าว
27/02/2558
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยจัดฝึกอบรมป้องกันภัยพิบัติสึนามิ
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยจัดฝึกอบรมชุมชนป้องกันภัยพิบัติให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยง จ.พังงา กระบี่ ภูเก็ต และ จ. น่าน จำนวนกว่า 300 คน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต