ภาพข่าว
20/01/2558
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 หจก.นิวมอเตอร์ไบค์ จ.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 15 ธันวาคม 2557  หจก.นิวมอเตอร์ไบค์ จ.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 200 คน 68,000 cc.