ภาพข่าว
26/02/2558
ผู้บริหาร หจก.เถินธวัชยนต์ จ.ลำปาง และผู้จัดการฝ่ายขายภาคเหนือ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมทำพิธีส่งมอบอาคาร "เถินธวัชยนต์ประชาอุทิศ" ให้กับโรงเรียนห้วยแก้ว จ.ลำปาง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธาน โดยอาคารดังกล่าวมีมูลค่า 1.1 ล้านบาท