ภาพข่าว
23/01/2558
วันที่ 6 ธันวาคม 2557 บริษัท สุภรัตน์มอเตอร์ จำกัด กรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3

 วันที่ 6 ธันวาคม 2557 บริษัท สุภรัตน์มอเตอร์ จำกัด กรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาคโลหิต 147 ราย ได้โลหิต 58,800cc.