ภาพข่าว
21/01/2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 หจก. กันชัยมอเตอร์ จ.พิษณูโลก ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 หจก. กันชัยมอเตอร์ จ.พิษณูโลก ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 110 คน 43,600cc.