ภาพข่าว
20/01/2558
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 หจก.กิจชัยฮอนด้า จ.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 15 ธันวาคม 2557  หจก.กิจชัยฮอนด้า จ.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 100 คน โลหิต 35,000 cc.