ภาพข่าว
20/01/2558
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 บริษัท เอฟ.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด จ.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 13 ธันวาคม 2557  บริษัท เอฟ.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด จ.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 18 คน โลหิต 6,300 cc.