ภาพข่าว
20/01/2558
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด จ.ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด จ.ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ดดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 100 คน โลหิต 35,000 cc.