ภาพข่าว
20/01/2558
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (นราธิวาส) จ.นราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (นราธิวาส) จ.นราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 45 คน โลหิต 15,750cc.