ภาพข่าว
20/01/2558
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จ.หนองบัวลำภู ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 11 ธันวาคม 2557  หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จ.หนองบัวลำภู ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมกิจกรรม 194 คน โลหิต 77,600 cc.